Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dalibor Prix

Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Studie Dalibora Prixe přináší nejnovější poznatky o stavebních dějinách kostela Panny Marie ve Starém Městě na Bruntálsku. Vysoce kvalitní pozdně románská stavba z poloviny 13. století, jejíž podobu autor ve svém textu rekonstruuje, nahradila pravděpodobně starší objekt z roku 1213. O pozdějším významu kostela svědčí následná gotická přestavba z první čtvrtiny 15. století, jíž je věnována náležitá pozornost.


< zpět