Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Eva Petrová

František Gross, Z deníku 1942-1943

Studie přináší výběr nejzajímavějších pasáží z deníku Františka Grosse, který si malíř vedl necelé čtyři měsíce. Vedle osobních poznámek o vlastní tvorbě, obsahujících i osm malých kreseb, jsou asi nejcennější záznamy týkající se vzniku a fungování Skupiny 42, tehdy ještě bez tohoto názvu. Deník současně vypovídá o neutěšené sociální situaci, na níž se výrazně podepsaly válečné události.


< zpět