Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ludmila Hájková

Texty Karla Hubáčka a Miroslava Masáka z počátku skupiny SIAL

Architekt Karel Hubáček patřil spolu s Miroslavem Masákem k vůdčím osobnostem Sdružení inženýrů a architektů Liberec, nazývaným zkráceně SIAL. První dva publikované texty Karla Hubáčka z roku 1963 obsahují autorovu obranu vlastního tehdy nanejvýš progresivního návrhu polyfunkčního objektu na hoře Ještěd, který se dočkal i pozdější realizace. Kromě toho přináší článek dva texty Miroslava Masáka. První se týká jeho návrhu relaxačních lázní pro sídliště Teplice-Šanov, druhý je studií dostavby dolního centra Liberce.


< zpět