The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2/1999

Articles

Dalibor Prix

Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Gothic Reconstruction of the Church of the Virgin Mary in the Old Town near Bruntal

pp. 3-17 (German summary)

| detail |

Zuzana Všetečková

Nástěnné malby v kostele Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Wall Paintings in the Church of the Virgin Mary in the Old Town near Bruntal

pp. 18-32 (German summary)

| detail |

Pavel Kalina

The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear, and Mandala. Symbolism in the Late Middle Ages

Poslední soud z Rožmberka. Vize, strach a symbolismus mandaly v pozdním středověku

pp.33-44 (Czech summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Der Traum von der Vernunft unter der gelben Kuppel: Die Architektur von Hubert Gessner in Kremsier

A Dream of Reason under the Yellow Dome: Architecture of Hubert Gessner of Kroměříž

pp. 45-58 (Czech summary)

| detail |

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Re-identifying the Object. Gasholder, Visual Arts, Literature

Objekt proměnlivých významů. Libeňský plynojem, výtvarné umění a literatura

pp. 59-79 (Czech summary)

| detail |

Josef Vojvodík

Koncepty idyly v díle Josefa Lady, jejich proměny a sémantika v kontextu meziválečné avantgardy

Conceptions of the Idyll in the Work of Josef Lada, their Transformations and Semantics in the Context of the Czech Inter-War Avant-Garde

pp. 80-108 (English summary)

| detail |

Archives

Eva Petrová

František Gross, Z deníku 1942-1943

František Gross, from the Diary 1942-1943

pp.109-113 

| detail |

Ludmila Hájková

Texty Karla Hubáčka a Miroslava Masáka z počátku skupiny SIAL

The Texts of Karel Hubáček and Miroslav Masák from the Beginning of the SIAL Group

pp. 113-121

| detail |

News

Anna Pravdová

Pouť do Mekky umění. Čeští malíři v Paříži dvacátých let

Pilgrimage to the Mecca of Art. Czech Artists in Paris of the 1920s

pp. 121-130

| detail |

Jaroslava Hausenblasová

Krakau, Prag und Wien: Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat

Krakow, Prague and Vienna: Functions of the Metropolis in the Early Modern State

pp. 130-131 

Taťána Petrasová

Mezi časy: mezičasí počátku 19. století

In-between Times: The In-between Time of the Start of the 19th Century

pp. 131-133 

Reviews

Petr Wittlich

Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech

pp. 133-134 

Anděla Horová

Jiří Kroupa - Lubomír Slavíček (eds.), Almanach 1927-1997. Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně

pp. 134-135

Hana Hlaváčková

Martirologio de Usuardo Museu Diocesa de Girona

pp. 135-136

Jiří Roháček

Ruth Slenczka, Lehrhafte Bildtafeln in spätmittelalterlichen Kirchen

pp. 136-137

Jiří Roháček

Renate Kohn (ed.), Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich

pp. 138-139

Vojtěch Lahoda

Eva Petrová (ed.), Skupina 42

pp. 139-142 

Annotations

pp. 143-145 

New Additions to the Literature on Art History

pp.145-148

Stylistic Conventions for Texts

p. 149