Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Josef Vojvodík

Koncepty idyly v díle Josefa Lady, jejich proměny a sémantika v kontextu meziválečné avantgardy

V předkládané stati Josef Vojvodík nově interpretuje dílo Josefa Lady, které bylo ve většině vykládáno v opozici k meziválečné avantgardní tvorbě. Tomu se vymyká publikovaná studie, v níž autor hledá styčné body Ladových výtvarných i beletristických prací právě s díly českých avantgardních umělců. Jedním ze společných znaků jsou podle Vojvodíka umělcovy koncepty idyly. Nalézá a rozlišuje celkem tři, a to idylu nostalgického návratu do dětství, idylu harmonického soužití lidí a zvířat a idylu noci a nevědomí. Obdobné pojetí nalézá i u Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského nebo Zdenka Rykra.


< zpět