Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Kalina

The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear, and Mandala. Symbolism in the Late Middle Ages

Reliéf Posledního soudu z Rožmberka datovaný do roku 1493 byl dříve nazývaný Čtrnáct svatých pomocníků, a to pro jejich zobrazení nahrazující tradičních čtyřiadvacet starců. Pavel Kalina objasňuje kořeny takového zpodobení, které souvisí pravděpodobně s dobovým kultem prosazujícím možnost adorace několika světců-přímluvců současně. Ten šířili zejména cisterciáci, a tak není vyloučeno, že výjimečnou ikonografii reliéfu z Rožmberka inspiroval někdo z osazenstva Vyšebrodského kláštera.


< zpět