Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/1998

Články

Ingrid Ciulisová

Gotická svätyňa františkánskeho kostola Panny Márie v Bratislave

Der gotische Chor in der Franziskanerkirche St. Marien in Bratislava

s. 174-187

| detail |

Jan Chlíbec

Toskánské bohemikum

Tuscan Bohemicum

s. 188-194

| detail |

Martin Číhalík

K otázkám pořizovatelů Bible boskovické

Zu Fragen bezüglich der Donatoren der Bibel boskoviensis

s. 195-200

| detail |

Pavel Kalina

Albrecht Dürer's Lamentation from The Small Passion

Dürerovo Oplakávání z Malé pašije

s. 201-211

| detail |

Zdeněk Kazlepka

Der "unbekannte" Gottfried Libalt (1610-1673)

Neznámý Gottfried Libalt (1610-1673)

s. 212-218

| detail |

Ivo Kořán

Braunovo bozzetto sv. Luitgardy

Der Bozzetto zur Statuengruppe der Hl. Luitgard von M. B. Braun

s. 219-223

| detail |

Pavel Preiss

"...fatta in Praga 1774". Po stopách boloňského scénografa Franceska Orlandiho v Praze

"...fatta in Praga 1774".Tracing the Footsteps of the Bolognese set designer Francesco Orlandi in Prague

s. 224-229

| detail |

Jindřich Vybíral

Jiná moderna Leopolda Bauera

Die andere Moderne Leopold Bauers

s. 230-240

| detail |

Archiv

Karel Srp

Vincenc Kramář, Návrh Smetanova pomníku

s. 241-246

| detail |

Zprávy

Petr Přibyl

Olga Pujmanová jubilující

s. 247-249

Eva Zíková

Bibliografie Olgy Pujmanové, rozené Strettiové, 1952-1998

s. 249-251

Ladislav Daniel

Milan Togner jubilující. Bibliografie Milana Tognera 1966-1997

s. 252-257

Vratislav Nejedlý

K činnosti olomouckého sochaře Jana Sturmera

s. 257-260 

Recenze

Jiří Svoboda

M. W. Conkey - O. Soffer... (eds.), Beyond Art

s. 260-262

Klára Benešovská - Zuzana Všetečková

J. Fajt (ed.), Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV.

s. 262-275

Jiří Roháček

R. Favreau (ed.), Epigraphie et iconographie

s. 275-277

Lubomír Konečný

Opuscula historiae artium XLV, 1997

s. 277-278

Markéta Večeřáková

W. Pehnt - H. Strohl (eds.), Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen Moderne

s. 278-279

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 280-282