Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zdeněk Kazlepka

Der "unbekannte" Gottfried Libalt (1610-1673)

Do díla Gottfrieda Libalta, německého malíře zátiší, krajin a náboženských výjevů, je v současnosti zahrnuto třicet obrazů a jeden grafický list. V malířových zátiších spatřuje autor článku významný zdroj pro rozvíjející se dekorativně koncipované zátiší 18. století ve střední Evropě, reprezentované Maximilianem Pfeilerem a Franzem Wernerem Tammem.


< zpět