The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/1998

Articles

Ingrid Ciulisová

Gotická svätyňa františkánskeho kostola Panny Márie v Bratislave

Gothic Sanctuary of the Franciscan Church of the Virgin Mary in Bratislava

pp. 174-187 (German summary)

| detail |

Jan Chlíbec

Toskánské bohemikum

Tuscan Bohemicum

pp. 188-194 (English summary)

| detail |

Martin Číhalík

K otázkám pořizovatelů Bible boskovické

On the Issues Surrounding the Purchasers of the Boskovice Bible

pp. 195-200 (German summary)

| detail |

Pavel Kalina

Albrecht Dürer's Lamentation from The Small Passion

Dürerovo Oplakávání z Malé pašije

pp. 201-211 (Czech summary)

| detail |

Zdeněk Kazlepka

Der "unbekannte" Gottfried Libalt (1610-1673)

The Unknown Gottfried Libalt (1610-1673)

pp. 212-218 (Czech summary)

| detail |

Ivo Kořán

Braunovo bozzetto sv. Luitgardy

Braun's Bozzetto of Saint Luitgard

pp. 219-223 (German summary)

| detail |

Pavel Preiss

"...fatta in Praga 1774". Po stopách boloňského scénografa Franceska Orlandiho v Praze

"...fatta in Praga 1774".Tracing the Footsteps of the Bolognese set designer Francesco Orlandi in Prague

pp. 224-229 (English summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Jiná moderna Leopolda Bauera

The Other Modernism of Leopold Bauer

pp. 230-240 (German summary)

| detail |

Archives

Karel Srp

Vincenc Kramář, Návrh Smetanova pomníku

Vincenc Kramář, Design for Smetana's Tombstone

pp. 241-246

| detail |

News

Petr Přibyl

Olga Pujmanová jubilující

Olga Pujmanová's Jubileium

pp. 247-249

Eva Zíková

Bibliografie Olgy Pujmanové, rozené Strettiové, 1952-1998

Bibliography of Olga Pujmanová, Nee Strettiová, 1952-1998

pp. 249-251

Ladislav Daniel

Milan Togner jubilující. Bibliografie Milana Tognera 1966-1997

Milan Togner Jubileium. Bibliography of Milan Togner 1966-1997

pp. 252-257

Vratislav Nejedlý

K činnosti olomouckého sochaře Jana Sturmera

On the Work of Olomouc Sculptor Jan Sturmer

pp. 257-260 

Reviews

Jiří Svoboda

M. W. Conkey - O. Soffer... (eds.), Beyond Art

pp. 260-262

Klára Benešovská - Zuzana Všetečková

J. Fajt (ed.), Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV.

pp. 262-275

Jiří Roháček

R. Favreau (ed.), Epigraphie et iconographie

pp. 275-277

Lubomír Konečný

Opuscula historiae artium XLV, 1997

pp. 277-278

Markéta Večeřáková

W. Pehnt - H. Strohl (eds.), Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen Moderne

pp. 278-279

New Additions to Literature on Art History

pp. 280-282