Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ingrid Ciulisová

Gotická svätyňa františkánskeho kostola Panny Márie v Bratislave

Článek pojednává o františkánském kostele Panny Marie v Bratislavě, který založil pravděpodobně král Bela IV. (1235-70). Za rakousko-uherských válek byl poničen a poté znovu vybudován a svěcen roku 1297. K vysoce kvalitní stavbě, jejíž presbytář se vymyká přísným mendikamentským předpisům, uvádí autorka řadu stylových analogií, zvláště s architekturou německé klasické a poklasické gotiky. Bratislavský kostel interpretuje jako příklad implantace dvorského umění do řádové architektury. Tento jev se projevuje i u kaple sv. Jána, která byla ve 14. století přistavěna k severní straně kostela.


< zpět