Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Vincenc Kramář, Návrh Smetanova pomníku

Předkládanou studii, uloženou v archivu Ústavu dějin umění AV ČR, napsal Kramář v podstatě v roce 1926. Obsahuje zevrubnou analýzu jednoho z posledních děl Otto Gutfreunda, návrhu Smetanova pomníku. Kramář své závěry s Gutfreundem předem konzultoval, a tak článek odráží i vlastní sochařova stanoviska. Jeho návrh, na němž spolupracoval s Pavlem Janákem a Františkem Kyselou, je Kramářem vysoce ceněn, především pro plastické kvality.


< zpět