Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Jiná moderna Leopolda Bauera

Předmětem článku je architektonická tvorba Leopolda Bauera (1872-1938) v posledních zhruba patnácti letech jeho života, kdy navrhl řadu významných staveb (obchodní dům Breda & Weinstein v Opavě, vilu Valerie Fischerové v Brně, činžovní blok Vogelweidhof ve Vídni, dostavbu sanatoria v lázních Jeseníku, tělocvičnu pro Krnov, kostel sv. Hedviky v Opavě). Výklad Bauerových děl se opírá o jeho vlastní teoretické názory a je proveden v širokém kontextu dobových souvislostí. Architektův historismus a eklektismus, jeho důraz na tvar jako nositele významu, tíhnutí k populární kultuře a jeho kritika mezinárodního stylu opravňuje autora článku přiřadit umělce k předchůdcům postmoderny.


< zpět