Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Číhalík

K otázkám pořizovatelů Bible boskovické

Rozborem dvou erbů nacházejících se ve výzdobě knihy Exodu na fol. 21r a dalších iluminací se autor snaží určit objednavatele Bible boskovické. Podle umístění rodového znaku pánů z Lipé lze soudit, že byl zhotoven na přání pozdějšího majitele bible, jenž se chtěl ztotožnit s původním záměrem vlastníka a přihlásit se k myšlence kalicha. Objednavatelem bible byl zřejmě pan Čeněk z Vartemberka a Veselí, který sympatizoval s husitským hnutím a od roku 1414 zastával úřad nejvyššího purkrabího. Zahájení prací na výzdobě bible autor klade do roku 1421, kdy byl pan Čeněk pokořen Janem Želivským pod Jaroměří.


< zpět