Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Kalina

Albrecht Dürer's Lamentation from The Small Passion

Tématem článku je Dürerova rytina Oplakávání z Malé pašije, jejíž kořeny lze hledat v severské, nizozemské i středoevropské oblasti. Autor příspěvku srovnává rytinu, vyznačující se prostorovou dvojznačností, s příbuznými díly, mimo jiné i s pracemi malířových žáků Hanse Schäufeleina a Hanse Baldunga Griena. Dvojaký charakter Dürerových děl z tohoto období vysvětluje jednak malířovou orientací na vizuální zkušenost běžného diváka a jednak snahou učinit tato díla "použitelnými" pro kopírování v různých médiích.


< zpět