Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Chlíbec

Toskánské bohemikum

Autor studie se zabývá pronikáním internacionální gotiky do Toskánska, jehož města byla politicky i ekonomicky spjata se záalpskými dvory. Jedním z umělců, jenž tyto vlivy šíří do florentského prostředí, je sochař Piero di Giovanni Tedesco pobývající načas v burgundské a frankoflámské oblasti. Kromě toho autor uvažuje o Ghibertiho zprostředkovaném poznání umění krásného slohu a jeho vlivu na sochařovu tvorbu. Pozornost dále věnuje vztahům toskánských měst k Čechám, které počínají od 30. let 14. století. Toto spojení dokládá krásnoslohá socha Madony v kostele S. Paolino e Donato v Lucce, česká práce kol. 1400.


< zpět