Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2006

Články

Hynek Látal

Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera

Der Ursprung der Gewölbemuster Hans Getzingers

s. 118-134

| detail |

Albert Boesten-Stengel

Ein cartoncino in der Prager Nationalgalerie für Federico Baroccis Martyrium des hl. Vitalis. Zuschreibung und Provenienz

Cartoncino v pražské Národní galerii k Martyriu sv. Vitala od Federica Barocciho. Připsání a provenience

s. 135-141

| detail |

Marie Rakušanová

Velké míjení, nebo nenápadná rezonance? Návštěva Otty Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách

Großes Aneinandervorbei oder unauffällige Resonanz? Der Besuch von Otto und Marie Mueller sowie Ernst Ludwig Kirchner 1911 in Böhmen

s. 142-161 

| detail |

Hubert Guzik

Diogenova rodina. Kolektivizace bydlení v Čechách 1905-1948

The Diogenes Family. The Collectivisation of Accommodation in Bohemia 1905-1948

s. 162-176

| detail |

Zprávy

Hana Myslivečková

Příklady pozdně renesanční komemorativní reprezentace v rytířské rodině Zástřizlů na Moravě

s. 177-186

| detail |

Václav Horák - Roman Prahl

K sochařským náhrobkům severovýchodních Čech na počátku 19. století

s. 186-189

| detail |

Archiv

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Zprávy Jakuba Schikanedera a Antona Helmessena ze světové výstavy v Paříži 1900

s. 189-197

| detail |

Recenze

Milada Studničková

Dušan Buran a kol., Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia

s. 198-199

Štěpán Vácha

Gregor M. Lechner - Michael Grümwald, "Unter deinen Schutz..." Das Marienbild in Göttweig

s. 200-202

Martin Halata

Ksenija Rozman, Franz Kavčič / Caucig in Češka

s. 203-204

Markéta Svobodová

Jaroslav Anděl, Nová Vize. Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938. The New Vision for the New Architecture. Czechoslovakia 1918-1938

s. 205-206

Anotace

s. 207-209 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 209-212