Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Albert Boesten-Stengel

Ein cartoncino in der Prager Nationalgalerie für Federico Baroccis Martyrium des hl. Vitalis. Zuschreibung und Provenienz

Článek se zabývá dosud nepublikovanou kresbou ze sbírky Národní galerie v Praze s námětem martyria sv. Vitala, která byla označena jako kopie podle Federica Barocciho. Prostřednictvím rozboru díla autor dochází k závěru, že nejde o kopii, ale o Barocciho vlastnoruční cartoncino. Na základě dalších informací je osvětlen původ této práce.


< zpět