Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Václav Horák - Roman Prahl

K sochařským náhrobkům severovýchodních Čech na počátku 19. století

Text se zabývá nepříliš známými novoklasicistickými náhrobky. Zatímco první z nich vytvořil v Trutnově s nejistou pravděpodobností František Xaver Lederer, další tři z Vrchlabí pocházejí od Václava Prachnera. Umělecky nejnáročnější z těchto vrchlabských prací je dvojfigurální náhrobek továrníka Karla Augusta Kieslinga.


< zpět