Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hubert Guzik

Diogenova rodina. Kolektivizace bydlení v Čechách 1905-1948

Příspěvek si všímá pozadí formulování postojů české architektonické levice ke kolektivizaci. Tento fenomén byl přítomný v myšlení domácích liberálních organizací žen od počátku 20. století. Autor ukazuje, že avantgarda k této tradici zaujala postoj, který lze charakterizovat jako ideologicky podbarvenou směs paternalismu a ignorance.


< zpět