The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2006

Articles

Hynek Látal

Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera

The Origin of the Vault Figures of Hans Getzinger

pp. 118-134 (German summary)

| summary |

Albert Boesten-Stengel

Ein cartoncino in der Prager Nationalgalerie für Federico Baroccis Martyrium des hl. Vitalis. Zuschreibung und Provenienz

The Cartoncino in the Prague National Gallery for the Martyrdom of St Vitale by Federico Barocci

pp. 135-141 (Czech summary)

| summary |

Marie Rakušanová

Velké míjení, nebo nenápadná rezonance? Návštěva Otty Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách

Profound Misunderstanding, or Subtle Resonance? Otto Mueller, Marie Mueller and Ernst Ludwig Kirchner's Trip to Bohemia in 1911

pp. 142-161 (German summary)

| summary |

Hubert Guzik

Diogenova rodina. Kolektivizace bydlení v Čechách 1905-1948

The Diogenes Family. The Collectivisation of Accommodation in Bohemia 1905-1948

pp. 162-176 (English summary)

| summary |

News

Hana Myslivečková

Příklady pozdně renesanční komemorativní reprezentace v rytířské rodině Zástřizlů na Moravě

Examples of Late Renaissance Commemorative Representation in the Gentry Zástřizl Family in Moravia

pp. 177-186

| summary |

Václav Horák - Roman Prahl

K sochařským náhrobkům severovýchodních Čech na počátku 19. století

Sculptural Tombs of North-eastern Bohemia at the Beginning of the 19th Century

pp. 186-189

| summary |

Archives

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Zprávy Jakuba Schikanedera a Antona Helmessena ze světové výstavy v Paříži 1900

The Reports of Jakub Schikaneder and Anton Helmessen from the 1900 World Fair in Paris

pp. 189-197

| summary |

Reviews

Milada Studničková

Dušan Buran a kol., Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia

pp. 198-199

Štěpán Vácha

Gregor M. Lechner - Michael Grümwald, "Unter deinen Schutz..." Das Marienbild in Göttweig

pp. 200-202

Martin Halata

Ksenija Rozman, Franz Kavčič / Caucig in Češka

pp. 203-204

Markéta Svobodová

Jaroslav Anděl, Nová Vize. Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938. The New Vision for the New Architecture. Czechoslovakia 1918-1938

pp. 205-206

Annotations

pp. 207-209 

New Additions to the Literature on Art History

pp. 209-212