Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hynek Látal

Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera

Hans Getzinger byl stavebním mistrem, který od roku 1497 řídil rožmberský stavební cech. Jeho rukopis poznamenal jihočeskou architekturu až do třicátých let 16. století. Autor příspěvku sleduje na základě průzkumu gotických plánů ze sbírky vídeňské Akademie vlivy na jeho tvorbu a jako hypotetické místo umělcova školení určuje město Pasov.


< zpět