Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Zprávy Jakuba Schikanedera a Antona Helmessena ze světové výstavy v Paříži 1900

Jakub Schikaneder a Anton Helmessen cestovali na pařížskou světovou výstavu v roce 1900 na základě státního stipendia jako učitelé Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Jejich zprávy z této cesty vypovídají o způsobu recepce jednotlivých expozic i vlastních uměleckých preferencích.


< zpět