Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marie Rakušanová

Velké míjení, nebo nenápadná rezonance? Návštěva Otty Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách

V létě roku 1911 navštívili malíři Ernst Ludwig Kirchner a Otto Mueller bývalé příslušníky skupiny Osma v Mníšku pod Brdy. Studie rekonstruuje okolnosti tohoto pobytu a zodpovídá otázku, jaký význam měl pro tvorbu obou umělců. Přehodnocuje rovněž jejich vztah k českým výtvarníkům a zmiňuje případné vlivy a rezonance, které mezi nimi nastaly.


< zpět