Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hana Myslivečková

Příklady pozdně renesanční komemorativní reprezentace v rytířské rodině Zástřizlů na Moravě

Zpráva soustřeďuje pozornost na náhrobky druhé poloviny 16. století, které budoval moravský rytířský rod ze Zástřizl.
K nejvýznamnějším příkladům se řadí objednávky, související s rodinou Jaroše Morkovského v Boskovicích, jež byly přetvářeny jako rodové sídlo.


< zpět