Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2/2000

Články

Jiří Kroupa

Tři návraty k Rumohrovi

Three Returns to Rumohr

s. 3-21

| detail |

Karel Srp

Dějiny umění podle Meyera Schapira

Meyer Schapiro and the History of Art

s. 22-40

| detail |

Johana Kofroňová

Problematika sakrálního prostoru po tridentském koncilu ve světle názorů církevních autorit

The Approach to Sacred Space in the Writings of the Ecclesiastical Authorities after the Council of Trent

s. 41-54

| detail |

Keith Holz

Exile Artists Look Back: Between the Tunnel Vision of Antifascism and the Constraints of Appeasement

Exiloví umělci se ohlížejí zpátky: Mezi ideologií antifašismu a restriktivní politikou appeasementu

s. 55-68

| detail |

Archiv

Jiří Padrta

Dodatky ke knize: Guillaume Apollinaire, O novém umění

s. 69-77

| detail |

Lubomír Slavíček

K odchodu Vincence Kramáře ze Státní sbírky starého umění v roce 1939. (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi.)


s. 78-81

| detail |

Zprávy

Friedrich Fuchs

Die Kunst der Parler und der Dom zu Regensburg

s. 81-86

| detail |

Petr Pavelec

Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny v Chvalšinách

s. 86-92

| detail |

Andrzej Kozieł

Unknown Silesian Source for the Statue of St Luitgard on Charles' Bridge in Prague

s. 92-95

| detail |

Pavla Sadílková

Fenomén smrti v české kultuře 19. století

s. 95-96

Recenze

Martin Pavlíček

Ivo Kořán, Braunové

s. 96-100

Pavel Vlček

Mojmír HORYNA…, Toskánský palác v Praze

s. 100-102

Jindřich Vybíral

Werner Oechslin, Moderne entwerfen. Architektur und Kulturgeschichte

s. 102-105

Jiří Kroupa

Werner Oechslin, Stilhülse und Kern

s. 105-108

Christopher Long

Ursula A. Schneider (ed.); Paul Engelmann (1891-1965)…; Judith Bakacsy (ed.), Paul Engelmann und das mitteleuropäische Erbe…

s. 109-111

Petr Wittlich

Vít Havránek (ed.), Akce slovo pohyb prostor. Experimenty v umění šedesátých let

s. 111-112

Kateřina Lopatová

Rostislav Švácha (ed.), Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře

s. 113-114

Anotace

s. 114-116

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 116-121

Zásady úpravy textu

s. 122

| detail |