Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Kroupa

Tři návraty k Rumohrovi

Článek se věnuje osobě Karla Friedricha Rumohra, zakladatele vědecké disciplíny dějin umění, a to v souvislosti s pozdějšími ohlasy jeho teorií. První nalezneme u architekta Gottfrieda Sempera po polovině 19. století, následovaného Moritzem Thausingem, skrze něhož Rumohrovy ideje významně působily na program vídeňské školy dějin umění. V roce 1920 se k Rumohrovi vrací Julius Schlosser, ovlivňující Václava Richtera a Vincence Kramáře. Poslední stopy Rumohrova myšlení jsou v současnosti přítomné v pracích Michaela Baxandalla. Závěr studie se zabývá třemi koncepcemi pozdního osvícenství, tematizovanými v současném diskurzu dějin umění.


< zpět