The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2/2000

Articles

Jiří Kroupa

Tři návraty k Rumohrovi

Three Returns to Rumohr

pp. 3-21 (English summary)

| detail |

Karel Srp

Dějiny umění podle Meyera Schapira

Meyer Schapiro and the History of Art

pp. 22-40 (English summary)

| detail |

Johana Kofroňová

Problematika sakrálního prostoru po tridentském koncilu ve světle názorů církevních autorit

The Approach to Sacred Space in the Writings of the Ecclesiastical Authorities after the Council of Trent

pp. 41-54 (English summary)

| detail |

Keith Holz

Exile Artists Look Back: Between the Tunnel Vision of Antifascism and the Constraints of Appeasement

Exiloví umělci se ohlížejí zpátky: Mezi ideologií antifašismu a restriktivní politikou appeasementu

pp. 55-68 (Czech summary)

| detail |

Archives

Jiří Padrta

Dodatky ke knize: Guillaume Apollinaire, O novém umění

Appendices to a collection of Guillaume Apollinaire's essays

pp. 69-77

| detail |

Lubomír Slavíček

K odchodu Vincence Kramáře ze Státní sbírky starého umění v roce 1939. (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi.)

On Vincenc Kramář's withdrawal from the State Collection of Old Arts in 1939. (Two unknown letters from Eugen Dostál and Albert Kutal to Kramář.)

pp. 78-81

| detail |

News

Friedrich Fuchs

Die Kunst der Parler und der Dom zu Regensburg

Parlerian art and the dome in Regensburg

pp. 81-86

| detail |

Petr Pavelec

Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny v Chvalšinách

Late Gothic wall paintings at St Mary Magdalene's church in Chvalšiny

pp. 86-92

| detail |

Andrzej Kozieł

Unknown Silesian Source for the Statue of St Luitgard on Charles' Bridge in Prague

pp. 92-95

| detail |

Pavla Sadílková

Fenomén smrti v české kultuře 19. století

The phenomenon of death in 19th century Czech culture

pp. 95-96

Reviews

Martin Pavlíček

Ivo Kořán, Braunové

pp. 96-100

Pavel Vlček

Mojmír Horyna…, Toskánský palác v Praze

pp. 100-102

Jindřich Vybíral

Werner Oechslin, Moderne entwerfen. Architektur und Kulturgeschichte

pp. 102-105

Jiří Kroupa

Werner Oechslin, Stilhülse und Kern

pp. 105-108

Christopher Long

Ursula A. Schneider (ed.); Paul Engelmann (1891-1965)…; Judith Bakacsy (ed.), Paul Engelmann und das mitteleuropäische Erbe…

pp. 109-111

Petr Wittlich

Vít Havránek (ed.), Akce slovo pohyb prostor. Experimenty v umění šedesátých let

pp. 111-112

Kateřina Lopatová

Rostislav Švácha (ed.), Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře

pp. 113-114

Annotations

pp. 114-116

New Additions to the Literature on Art History

pp. 116-121

Stylistic Conventions for Texts

p. 122

| detail |