Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Pavelec

Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny v Chvalšinách

Průzkum omítkových a malířských vrstev v kostele sv. Máří Magdalény v Chvalšinách, provedený v letech 1995-1996, odhalil dosud neznámé nástěnné pozdně gotické malby. Studie se zaměřuje v širším kontextu především na obraz Posledního soudu, umístěný na ploše východního klenebního čela. Vedle toho se věnuje i ostatním nalezeným malbám, pokrývajícím stěny a architektonické články interiéru kostela.


< zpět