Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Slavíček

K odchodu Vincence Kramáře ze Státní sbírky starého umění v roce 1939. (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi.)

Nález dvou neznámých dopisů, adresovaných Vincenci Kramářovi, je výsledkem pokračujícího bádání v jeho objemné pozůstalosti. Do širších souvislostí je uvádí text Lubomíra Slavíčka, který se zabývá důvody Kramářova nuceného odchodu ze Státní sbírky starého umění v roce 1939 i dobovým hodnocením jeho galerijní činnosti.


< zpět