Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Johana Kofroňová

Problematika sakrálního prostoru po tridentském koncilu ve světle názorů církevních autorit

Příspěvek se soustřeďuje na interpretaci sakrálního prostoru bezprostředně po tridentském koncilu a na počátku 17. století. Z jednotlivých církevních představitelů si všímá názorů jezuity Molana, kardinála Paleottiho z Boloně, Karla Boromejského a několika dalších významných osobností. Na konkrétních stavbách pak sleduje koncepci jejich liturgického prostoru, odrážející jednotlivé teze.


< zpět