Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Keith Holz

Exile Artists Look Back: Between the Tunnel Vision of Antifascism and the Constraints of Appeasement

Studie Keitha Holze pojednává o šesti dílech německých umělců (Hanns Kralik, Heinz Lohmar, John Heartfield, Dorothea Koeppenová), kteří žili v letech 1933-1939 v pražském nebo pařížském exilu. V daných pracích se soustřeďovali na tematiku antifašismu, kritiku politiky appeasementu, uplatňované vůči Německu, dále na reflexi nástupu NSDAP k moci, problematiku postavení žen v nacistickém Německu a na perzekuci židů. V závěru autor pojednává v obecnější rovině o postavení a vyjadřování exilových umělců, ovlivněných dobovými událostmi včetně restriktivní politiky appeasementu.


< zpět