Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Padrta

Dodatky ke knize: Guillaume Apollinaire, O novém umění

Přítomný text napsal Jiří Padrta v roce 1968 jako doslov k českému výboru ze statí Guillauma Apollinaira, jehož vydání připravovalo nakladatelství Odeon. Zmíněná kniha však vyšla až o šest let později s doslovem Luboše Hlaváčka, čímž zůstával Padrtův text dosud nepublikován.


< zpět