Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Andrzej Kozieł

Článek upozorňuje na nový pramen, který pravděpodobně působil na genezi sousoší sv. Luitgardy, díla Matyáše Bernarda Brauna. Tím byly grafické tisky s Viděním sv. Luitgardy, provedené podle návrhu Michaela Willmanna. Autor článku dokazuje, že tento slezský prototyp byl znám v českém cisterciáckém prostředí, čímž mohl přímo ovlivnit objednavatele sousoší, plaského opata Eugena Tyttla.


< zpět