Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2003

Články

Peter Kováč

Notes to Giovanni Pisano's Pistoia Pulpit

Poznámky k pistojské kazatelně Giovanniho Pisana

s. 458-473

| detail |

Tomasz Mikołajczak

Umělecká geneze náhrobku biskupa Przecława z Pogorzelu

Die künstlerische Genese des Grabmals Bischof Przecławs von Pogorzel

s. 474-483

| detail |

Deborah Povey

Abel Grimmer's Twelve Months and Four Seasons: towards the Clarification of a Bruegel Dilemma

Dvanáct měsíců a Čtyři roční doby Abela Grimmera: k objasnění Bruegelova dilematu

s. 484-494

| detail |

Krisztina Passuth

Un exemple : la Hongrie. La naissance du modernisme au sein de ľart nouveau

Příklad: Maďarsko. Zrození modernismu uvnitř secese

s. 495-500

| detail |

Archiv

Ivo Hlobil

Alois Riegl, Nálada jako obsah moderního umění

s. 501-505

| detail |

Zprávy

Petr Chotěbor

Kostel Panny Marie v Sulzbachu v souvislostech karlovského umění

s. 506-509

| detail |

Zuzana Všetečková - Dalibor Prix

Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U Zlaté lilie na Starém Městě v Praze

s. 510-517

| detail |

Recenze

Milena Bartlová

Helena Dáňová - Ivo Hlobil (ed.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře

s. 518-522

Zuzana Všetečková

Dušan Buran, Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei

s. 522-525

Sylva Dobalová

Heiner Borgreffe - Thomas Fusening - Barbara Uppenkamp (ed.), Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden. - Peter Fuhring (ed.), De wereld ist een tuin. Hans Vredeman de Vries en de Tuinkunst van de Renaissance

s. 525-528

Martin Pavlíček

Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem

s. 528-531

Martina Pachmanová

Ján Bakoš (ed.), Minulosť v prítomnosti: Súčasné umenie a umeleckohistorické mýty

s. 531-536

Anotace

s. 537-538

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 539-541

Obsah LI. ročníku Umění

s. 542-543