Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Krisztina Passuth

Un exemple : la Hongrie. La naissance du modernisme au sein de ľart nouveau

Příspěvek se zabývá vybranými díly malířů Józsefa Rippl-Rónaie (1861-1927) a Károly Kernstoka (1873-1940). Zatímco první z nich realizoval v roce 1896 pro hraběte Tivadara Andrássyho vrcholně secesní interiér, koncipovaný jako uzavřený soukromý prostor, druhý se podílel počátkem druhého desetiletí 20. století na výzdobě Schifferovy vily v Budapešti, jejíž halu - ideový střed objektu - můžeme z hlediska prostorového pojetí vnímat jako předzvěst avantgardních směrů.


< zpět