Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Alois Riegl, Nálada jako obsah moderního umění

Stať předního představitele vídeňské školy dějin umění Aloise Riegla s titulem Nálada jako obsah moderního umění vyšla v časopise Graphische Künste v roce 1899. Nyní je poprvé publikována v českém překladu Miroslava Petříčka, doplněna předmluvou Ivo Hlobila.


< zpět