Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomasz Mikołajczak

Umělecká geneze náhrobku biskupa Przecława z Pogorzelu

Náhrobek biskupa Przecława z Pogorzelu (zemř. 1376) je umístěn v Mariánské kapli vratislavské katedrály. Již starší literatura postřehla souvislosti dotyčné práce s náhrobky Jana Očka z Vlašimi v pražském chrámu sv. Víta a Arnošta z Pardubic v Kladsku. Autor rozvíjí tuto hypotézu novými argumenty, zpřesňuje okolnosti vzniku díla a poukazuje na další spojitosti s okruhem parléřovského sochařství.


< zpět