Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Deborah Povey

Abel Grimmer's Twelve Months and Four Seasons: towards the Clarification of a Bruegel Dilemma

Mezi nejvýznamnější díla Pietera Bruegela patří pět zachovaných vyobrazení Měsíců. Díky srovnání s pracemi Bruegelova následníka Abela Grimmera dochází studie k závěru, že šlo původně o cyklus šesti obrazů, z nichž každý znázorňoval dva měsíce. Námět známé Senoseče z Národní galerie v Praze lze pod tímto zorným úhlem pohledu interpretovat jako červen a červenec.


< zpět