Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Peter Kováč

Notes to Giovanni Pisano's Pistoia Pulpit

Článek se věnuje rekonstrukci původní podoby kazatelny Giovanniho Pisana, která prvotně plnila funkci ambony a nalézala se do roku 1619 v chrámu San Andrea na hranici lodi a zvýšeného kněžiště. Při přesunutí na rovnou plochu doznala kazatelna v dolní partii několika změn, jež proměnily její formální strukturu i ikonografii.


< zpět