Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zuzana Všetečková - Dalibor Prix

Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U Zlaté lilie na Starém Městě v Praze

V roce 2002 byly v přední místnosti ve druhém patře domu U Zlaté lilie odkryty gotické nástěnné malby. Autoři se v širších souvislostech zabývají jejich formálními aspekty, ikonografií a otázkou datování. Studie mapuje i základní etapy stavebního dění, jimiž objekt během staletí prošel.


< zpět