The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2003

Articles

Peter Kováč

Notes to Giovanni Pisano's Pistoia Pulpit

Poznámky k pistojské kazatelně Giovanniho Pisana

pp. 458-473 (Czech summary)

| detail |

Tomasz Mikołajczak

Umělecká geneze náhrobku biskupa Przecława z Pogorzelu

The Artistic Genesis of the Tomb of Bishop Przecław of Pogorzel

pp. 474-483 (German summary)

| detail |

Deborah Povey

Abel Grimmer's Twelve Months and Four Seasons: towards the Clarification of a Bruegel Dilemma

Dvanáct měsíců a Čtyři roční doby Abela Grimmera: k objasnění Bruegelova dilematu

pp. 484-494 (Czech summary)

| detail |

Krisztina Passuth

Un exemple : la Hongrie. La naissance du modernisme au sein de ľart nouveau

Hungary: the Birth of Modernism within Art Nouveau

pp. 495-500 (Czech summary)

| detail |

Archives

Ivo Hlobil

Alois Riegl, Nálada jako obsah moderního umění

Alois Riegl, Mood as the Content of Modern Art

pp. 501-505

| detail |

News

Petr Chotěbor

Kostel Panny Marie v Sulzbachu v souvislostech karlovského umění

The Church of Our Lady in Sulzbach in the Context of the Art of Charles IV

pp. 506-509

| detail |

Zuzana Všetečková - Dalibor Prix

Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U Zlaté lilie na Starém Městě v Praze

The Newly Uncovered Wall Paintings in House no. 458/I At the Golden Lily in the Prague Old Town

pp. 510-517

| detail |

Reviews

Milena Bartlová

Helena Dáňová - Ivo Hlobil (ed.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře

pp. 518-522

Zuzana Všetečková

Dušan Buran, Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei

pp. 522-525

Sylva Dobalová

Heiner Borgreffe - Thomas Fusening - Barbara Uppenkamp (ed.), Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden. - Peter Fuhring (ed.), De wereld ist een tuin. Hans Vredeman de Vries en de Tuinkunst van de Renaissance

pp. 525-528

Martin Pavlíček

Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem

pp. 528-531

Martina Pachmanová

Ján Bakoš (ed.), Minulosť v prítomnosti: Súčasné umenie a umeleckohistorické mýty

pp. 531-536

Annotations

pp. 537-538

New Additions to the Literature on Art History

pp. 539-541

Content of Umění LI

pp. 542-543