Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2005

Články

Milena Bartlová

"Upálení sv. Jana Husa" na malovaných křídlech utrakvistického oltáře z Roudník

"Die Verbrennung des hl. Johannes Hus" auf den Flügeln des Utraquisten-Altars aus Roudníky

s. 427-443

| detail |

Martina Kratochvílová

Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana Táborského

Rezeption und Transformation der protestantischen Ikonografie. Das Launer Graduale Jan Táborskýs

s. 444-464

| detail |

Pavla Machalíková

Středověké malířství a česká malba raného 19. století

Medieval Art and Czech Painting of the Early 19 th Century

s. 465-481

| detail |

Jeremy Howard - Rachael Shepherd

Painting Lessons and Students´ Associations: School´s Out

Školní život v obrazech: škola se nenosí

s. 482-500 

| detail |

Zprávy

Aleš Mudra

Madona z Troskotovic. Příspěvek k sochařství 14. století na Moravě

s. 501-505 

| detail |

Martina Kostelníčková

Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic a její pravděpodobný inspirační pramen

s. 505-508 

| detail |

Polemika

Milena Bartlová

Úvahy nad recenzemi knih Poctivé obrazy a Mistr Týnské kalvárie

s. 509-512 

Recenze

Klára Benešovská

Il Gotico nelle Alpi 1350-1450

s. 512-518

Hana Seifertová

Lubomír Konečný, Za horou najdeš údolí. Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance

s. 518-521 

Petra Zelenková

Milan Togner, Antonín Martin Lublinský, 1636-1690

s. 521-527 

Hubert Guzik

Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění. Pod lupou genderu

s. 527-530 

Anotace

s. 531-532 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 532-534