Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milena Bartlová

"Upálení sv. Jana Husa" na malovaných křídlech utrakvistického oltáře z Roudník

Oltářní křídla retáblu z Roudník zastupují jediný objevený monumentální obraz Upálení (sv.) Jana Husa z 15. století. Článek se věnuje nejen historické a formální analýze díla, ale podrobně zkoumá i genezi výjevu Upálení (sv.) Jana Husa v rámci pozdně gotického malířství. Zdrojem této ikonografie byl zejména text mistra Petra z Mladoňovic, očitého svědka kostnické popravy.


< zpět