Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Kratochvílová

Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana Táborského

Studie ukazuje na příkladu Lounského graduálu Jana Táborského z let 1561-1563, jakým způsobem byl obohacen výběr starozákonních a novozákonních námětů v českých renesančních graduálech a jak se rozšířil rozsah jejich iluminovaných incipitů. Současně dokresluje představy o recepci a transformaci ikonografie protestantského prostředí německých zemí.


< zpět