Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavla Machalíková

Středověké malířství a česká malba raného 19. století

Příspěvek se zaměřuje na předpoklady a první projevy historizujících inspirací středověkým uměním v českém malířství po roce 1800. V rozmezí let 1780-1840 poukazuje na stylové a ideové impulsy a na utváření uceleného pohledu na středověké umění v Čechách. Interpretuje i konkrétní případy soudobé tvorby, v níž se odrážela inspirace středověkými díly (Josef Führich, František Tkadlík a Josef Vojtěch Hellich).


< zpět