Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jeremy Howard - Rachael Shepherd

Painting Lessons and Students´ Associations: School´s Out

Tématem textu je výklad námětů školní výuky v širokém záběru od tvorby Jana Steena až k malbě Petera Tillberga či fotografii Davida Williamse. Na příkladě vybraných prací autor sleduje, jak se proměny v pojetí a vnímání školního vzdělávání v moderní době promítly do zobrazování vyučovacího procesu a dokládá, nakolik je obraz školy podmíněn obrazem soudobé společnosti.


< zpět