Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Aleš Mudra

Madona z Troskotovic. Příspěvek k sochařství 14. století na Moravě

V nedávné době byla na bočním oltáři kostela sv. Václava v Troskotovicích na Znojemsku objevena dosud nepublikovaná řezba Panny Marie s Ježíškem, která náleží do fondu lucemburského gotického sochařství. Zpráva dílo stylově analyzuje a naznačuje vazby k příbuzným pracím. Jeho vznik klade do doby kolem roku 1350.


< zpět