Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Kostelníčková

Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic a její pravděpodobný inspirační pramen

Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic byla vytvořena v roce 1640 Johannem Wilhelmem Baurem a představuje nejstarší známé oznámení z prostředí olomoucké jezuitské akademie. Autorka dokládá, že jejím inspiračním pramenem byl pravděpodobně latinský spis Novem Heroides Nymphae Marcomanniae od Jana Cauta z roku 1597.


< zpět