The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2005

Articles

Milena Bartlová

"Upálení sv. Jana Husa" na malovaných křídlech utrakvistického oltáře z Roudník

'The Burning of St Jan Hus at the Stake' on the painted wings of the Utraquist altar from Roudník

pp. 427-443 (German summary)

| detail |

Martina Kratochvílová

Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana Táborského

The Reception and Transformation of Protestant Iconography. The Louny Gradual of Jan Táborský

pp. 444-464 (German summary)

| detail |

Pavla Machalíková

Středověké malířství a česká malba raného 19. století

Medieval Art and Czech Painting of the Early 19 th Century

pp. 465-481 (English summary)

| detail |

Jeremy Howard - Rachael Shepherd

Painting Lessons and Students´ Associations: School´s Out

Školní život v obrazech: škola se nenosí

pp. 482-500 (Czech summary)

| detail |

News

Aleš Mudra

Madona z Troskotovic. Příspěvek k sochařství 14. století na Moravě

The Madonna of Troskotovice. An addendum to 14th century sculpture in Moravia

pp. 501-505 

| detail |

Martina Kostelníčková

Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic a její pravděpodobný inspirační pramen

The Graduation Dedication of Jan Lysovský of Lysovice and its Sources

pp. 505-508 

| detail |

Polemics

Milena Bartlová

Úvahy nad recenzemi knih Poctivé obrazy a Mistr Týnské kalvárie

Reflections on reviews of the books Poctivé obrazy (Honest paintings) and Mistr Týnské kalvárie (The Master of the Týn Calvary)

pp. 509-512 

Reviews

Klára Benešovská

Il Gotico nelle Alpi 1350-1450

pp. 512-518

Hana Seifertová

Lubomír Konečný, Za horou najdeš údolí. Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance

pp. 518-521 

Petra Zelenková

Milan Togner, Antonín Martin Lublinský, 1636-1690

pp. 521-527 

Hubert Guzik

Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění. Pod lupou genderu

pp. 527-530 

Annotations

pp. 531-532 

New Additions to the Literature on Art History

pp. 532-534