Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/1999

Články

Kateřina Engstová

Vidění ženy ve slunci císařem Augustem

Die Vision Kaisers Augustus von der Frau in der Sonne

s. 258-265

| detail |

Maria Theisen

Anmerkungen zur Ikonographie des Titelblatts der Goldenen Bulle, Österreichische Nationalbibliothek cod. 338

Poznámky k ikonografii titulního listu Zlaté buly v Rakouské národní knihovně, cod. 338

s. 266-277

| detail |

Jan Chlíbec

Názory Girolama Savonaroly na výtvarné dílo a jejich vztah k české reformaci

The Views of Girolamo Savonarola concerning the Work of Art and Their Relation to the Czech Reformation

s. 278-294

| detail |

Michal Šroněk - Jiří Roháček - Petr Daněk

Václav Trubka z Rovin - studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze

Václav Trubka von Roviny - Eine Studie über bürgerliches Mäzenatentum im Rudolfinischer Prag

s. 295-308

| detail |

Jindřich Toman

Dostaveníčko všech pokrokových lidí. Kupkova putovní výstava 1905-1907 a její ohlas

Meeting Place of All Progressive People: Kupka's 1905-1907 Traveling Exhibition and Its Reception

s. 309-320

| detail |

Zprávy

Petr Sommer

Významné výročí Anežky Merhautové-Livorové

s. 321

Polana Bregantová

Bibliografie Anežky Merhautové 1995-1999

s. 321-322

Kateřina Lopatová

Meziválečná architektura na Moravském Slovácku

s. 322-336

| detail |

Recenze

Milena Bartlová

Olga Kotková, Hans Raphon. 500 let pašijového oltáře z Göttingenu - 500 Jahre des Passionsaltar aus Göttingen

s. 336-337

Jiří Pešek

Katarzyna Cieślak, Tod und Gedenken

s. 337-339

Jiří Pešek

Pavel Vlček - Ester Havlová, Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka

s. 340-342

Anděla Horová

Salony v české kultuře 19. století

s. 342-343

Otto M. Urban

Jan Konůpek. Poutník k nekonečnu. A Pilgrim to Infinity

s. 343-344

Anotace

s. 345-346

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 346-348